ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН!

Нашата страница ползва „Бисквитки“ (Cookies), които ни помагат да предоставяме услугите си. Повече за използваните бисквитки и начините за деактивирането им може да научите от нашата Политика за защита на данните.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА PEPCO


В сила от 25 май 2018 г.

Тази Политика за защита на личните данни включва подробна информация относно обработката на лични данни, събрани от Pepco Poland ООД, когато се посещава интернет страницата.

1. Администратор на личните Ви данни

Pepco Poland ООД с регистрирания си офис в гр. Познан, ул.  Стшешинска 73А

2. Инспектор по защита на данните на Pepco Group и неговите координати за връзка

Всички дружества в Pepco Group назначиха инспектор по защита на данните, с който можете да се свържете по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни и упражняването на правата, свързани с обработката на данни.

Ако искате да се свържете с инспектора за защита на данните на Pepco Group, използвайте следните данни за контакт:

Адрес: Даниел Виешчъцки

Инспектор по защита на личните данни

Pepco Poland ООД, ул. Стшешинска 73А, Познан

E-mail: iodo@pepco.eu

3. Каква е целта на обработката на Вашите лични данни?

3.1 Посещението на нашите уеб сайтове обикновено не изисква предоставяне на лични данни.

3.2 Когато използвате нашите услуги, ние събираме информация относно взаимодействието между Потребителите и Услугите и съдържанието, включително: информация за устройството и влизане в системата, така наречените системни дневници, включително датата, часа на посещението, IP номера на устройството, използвано за връзка и данните за статистиките на показвания на услугите, интернет трафик към и от определени уебсайтове. Целта на горепосочените дейности е да развиваме Услугите и да ги приспособяваме към нуждите на Потребителя. Данните могат да се използват и за целите на директния маркетинг. Данните, записвани в сървърните дневници не са свързани с конкретни лица, които използват Услугата на системата и не се използват от администратора за идентифициране на Потребителя.

3.3 Освен това Вашите данни могат да бъдат обработени и по Ваше изрично съгласие за целите на директния маркетинг на бюлетина. Повече информация за Политиката за защита на личните данни за бюлетина на Pepco.

4. Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни?

4.1 Що се отнася до адаптирането на съдържанието на Услугите на Администратора към Вашите интереси, откриването на ботове и злоупотреби, статистически измервания и развитие на услугата, предоставяне на реклами, съобразени с Вашите интереси чрез Услугите и извън тях, Вашите данни ще бъдат обработвани докато не постъпи възражение или докато не прекратите използването на услугите на Администратора.

4.2 Данните ще бъдат обработвани за маркетингови цели (бюлетин). Ние ще продължаваме да обработваме Вашите данни, докато не отмените Вашето разрешение за такава обработка.

5. Каква е правната основа за обработката на личните Ви данни?

5.1 Що се отнася до адаптирането на съдържанието на Услугите на Администратора към Вашите интереси, откриване на ботове и злоупотреби и статистически измервания и развитие на услугата и в някои случаи маркетингови цели, Вашите данни ще бъдат обработвани съгласно член 6, раздел 1, т. f от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяната на Директива 95/46 / ЕО ("RODO") (обоснован интерес от страна на администратора). Обоснованият интерес на администратора се състои в адаптиране на формулировката на услугите на администратора, например интернет услуги според Вашите нужди, гарантиране на сигурността на тези услуги и непрекъснато развитие на продуктите на Администратора и предоставяне на реклами съобразени с Вашите интереси в Услугите и от тях.

5.2 Вашето доброволно съгласие представлява правна основа за обработка на Вашите лични данни за маркетингови цели (бюлетин).

6. Изискване за предоставяне на данни

6.1 Обработката на данни за целите на коригиране на съдържанието на интернет страниците на Администратора към Вашите интереси, откриващи ботове и злоупотреби в услугите на Администратора, статистическите измервания и разработването на услугите на Администратора е необходимо, за да се осигури високо качество на услугите на Администратора. Не събирането на личните Ви данни за тези цели може да попречи на правилното предоставяне на услугите.

6.2 Предоставянето на лични данни за маркетингови цели (бюлетин) е доброволно.

7. На кого се прехвърлят Вашите лични данни?

7.1 Вашите данни могат да бъдат прехвърляни на лица, обработващи лични данни по искане на администратора, т.е. Доставчици на ИТ услуги, маркетингови агенции – тези лица обработват данните съгласно споразумение с администратора и само в съответствие с исканията на Администратора.

7.2 Вашите данни могат да бъдат подготвени и за лица, оправомощени да ги получават съгласно приложимите законови разпоредби, например правоприлагащи органи в случай на орган, поискал данните съгласно приложимите законови разпоредби (например за целите на текущо наказателно производство).

8. Прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство

Вашите данни няма да бъдат прехвърляни към трети страни извън Европейското икономическо пространство.

9. Какви са вашите права, свързани с обработката на лични данни?

Имате следните права, свързани с обработката на личните Ви данни от нас:

● Правото да имате достъп до данните си, включително правото да получавате копие от тях.

● Правото да поискате данните да бъдат коригирани.

● Правото за изтриване на данните (в конкретни ситуации).

● Право на подаване на жалба към надзорен орган, занимаващ се със защита на личните данни.

● Право на ограничаване на обработката на лични данни.

● Можете също така да упражнявате следните права в обхвата на Вашите данни, които се обработват по съгласие или в рамките на предоставената услуга (данните са необходими за предоставяне на услугата):

● правото да оттеглите съгласието в обхвата на обработката на данни, обхваната от него. Изтеглянето на съгласието не оказва влияние върху законността на обработката, извършена в съответствие със съгласието, преди тя да бъде оттеглена.

● правото да прехвърляте личните данни, т.е. да получавате личните си данни от Администратора в структуриран, обикновено използван машинно четим формат. Можете да изпратите данните на друг администратор на данни.

Моля, свържете се с Инспектора за защита на личните данни на адрес iodo@pepco.eu, за да упражните горепосочените права.

10. Информация за "бисквитките”

10.1 С помощта на услугата на Администратора оставате анонимни, докато не решите друго. Информацията, включена в системните дневници (например IP адрес) и произтичаща от общите принципи на интернет връзките, се използва от Администраторските услуги за технически цели, свързани с администрирането на сървъри. Освен това, IP адресите се използват за събиране на обща, статистическа демографска информация (например за региона, от който е установена връзката).

10.2 Вашият интернет браузър може да записва "бисквитки" на твърдия диск на Вашия компютър. Файловете "бисквитки" съдържат информация, необходима за правилното функциониране на услугата, особено тези, които изискват разрешение.

10.3 Услугите на Администратора съхраняват "бисквитките" на компютрите на потребителите за:

● по-добро адаптиране на услугите към нуждите на потребителите; например, за да Ви представим списък с магазини от квартала;

● създаване на статистика на гледанията;

● представяне по най-добрия възможен начин на интернет рекламите според интересите на потребителя, отговарящи на съдържанието;

10.4 Поради продължителността на живота на "бисквитките" и други подобни технологии, ние използваме два вида от тези файлове:

сесия – временни файлове, съхранени в крайното устройство, докато се излезе от системата, като напуснат уебсайта и приложението или се откажат от софтуера (интернет браузър);

постоянни – съхраняват се в крайното устройство на потребителя за времето, указано в параметрите на "бисквитките" или докато бъдат изтрити от потребителя.

10.5 Използваме следните видове "бисквитки" в зависимост от целта:

Файлове, осигуряващи сигурност, например използвани за откриване на злоупотреби.

"Бисквитки" за ефективност – дават възможност за събиране на информация за начина на използване на интернет сайтовете;

Функционални "бисквитки" – за активиране на настройките за "запомняне", избрани от потребителя, и персонализиране на потребителския интерфейс, например в обхвата на избрания език или регион, в който се намира Потребителят, размера на шрифта, оформлението на страницата и др.

Рекламни "бисквитки" – позволяват предоставянето на потребителите на рекламно съдържание по-подходящо за техните интереси; Услугите използват интернет маркетинг, състоящ се в пренасочване. Това позволява на нашите партньори да представят на потребителите реклами въз основа на взаимодействието им със страните на Услугата. Например Потребител, който е видял информация за дрехи при посещение на уебсайта на услугата, може да види реклама на разглежданите продукти, докато посещава други уебсайтове.

Статистически "бисквитки" – позволяват статистически изчисления, свързани с уеб сайтове и приложения.

10.6 Има възможност за конфигуриране на Вашия интернет браузър, което води до отмяна на възможността за запазване на "бисквитки" на твърдия диск на Вашия компютър.

10.7 Допълнителна информация за "бисквитките" и други технологии можете да намерите между другото на: wszystkoociasteczkach.pl или в секцията "Помощ" на интернет браузъра.

11. Друга информация

11.1 Услугите на Администратора могат да използват социални плъгини за социални медии като Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Функционалността, осигурена от тези плъгини Ви позволява да препоръчвате съдържание или да го споделяте в дадената социална услуга. Не забравяйте, че докато използвате тези плъгини, обменяте данни с дадения социален портал. Администраторът не обработва тези данни и няма информация за вида на събраните данни. Поради това Ви препоръчваме да се запознаете с политиките и правилата за поверителност на собствениците на тези социални услуги, преди да използвате дадения плъгин.