Любими (0)

Моят магазин

0

Политика за поверителност

Pepco POLAND SP. Z O.O.
Версия, приложима от 17 февруари 2020 г.

Настоящата политика за поверителност установява подробни правила за обработване на личните данни, събрани от Pepco Poland Sp. z o.o. от потребители на уебсайтовете.

 1. Администратор
  Пепко България ЕООД с регистриран офис в гр. София 1797, район: Студентски, ул. Полк. Георги Янков 17
 2. Длъжностно лице по защита на личните данни на Pepco Group и данни за контакт
  Всички компании от Pepco Group са назначили длъжностно лице по защита на личните данни, с което можете да се свържете за консултация по всички въпроси, свързани с обработката на лични данни и упражняването на права, свързани с обработката на данни.

Ако желаете да се свържете с длъжностно лице по защита на личните данни на Pepco Group, моля, използвайте следните данни за контакт:
Адрес: Daniel Wieszczycki
Длъжностно лице по защита на личните данни (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73A, Poznań
E-mail: iodo@pepco.eu

 1. Какви са целите, за които се обработват вашите лични данни?
  3.1 По принцип посещението на нашите уебсайтове не изисква от вас да предоставяте личните си данни.

3.2 Когато използвате нашите уебсайтове, ние събираме информация за взаимодействията на потребителя с уебсайтовете и съдържанието, включително: информация за устройството и регистриране, т.е. системни логове, които включват датата и часа на посещението и IP на устройството, от което е осъществена връзката, както и статистически данни за преглед на уебсайтовете, трафик към и от отделни сайтове. Горепосочените действия имат за цел да подобрят уебсайтовете. Данните, съхранявани на логовете на сървъра, не са свързани с отделни лица, използващи уебсайта или системата, и не се използват от Администратора за идентифициране на Потребителя.

3.3 При условие че предоставите изричното си съгласие, можем също така да използваме технологии като „бисквитки“ и да обработваме лични данни, като IP адреси и идентификатори на „бисквитки“, за да персонализираме показваното съдържание и реклами въз основа на вашите интереси, да измерваме ефективността на рекламите и съдържанието и да получаваме информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание.

3.4 Освен това с вашето изрично съгласие данните ви могат да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг чрез бюлетин. За повече информация вижте Политика за поверителност на бюлетина на Pepco.

 1. За какъв период ще бъдат съхранявани личните ви данни?

4.1 За целите на управлението на ботове и злоупотреби, както и за целите на статистиката и подобряването на услугите, вашите данни ще бъдат обработвани, докато не подадете възражение или докато не престанете да използвате услугите на Администратора.

4.2 Данните, използвани за персонализиране на показваното съдържание и реклами, измерване на ефективността на рекламите и съдържанието и получаване на информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание, ще бъдат обработвани до оттегляне на вашето съгласие за това обработване.

4.3 Ще продължим да ви изпращаме бюлетина, докато не оттеглите съгласието си за получаването му.

 1. Какво е правното основание за обработването на личните ви данни?
  5.1 За целите на управлението на ботове и злоупотреби, както и за целите на статистиката и подобряването на услугите, а в някои случаи и за маркетингови цели, вашите данни ще бъдат обработвани въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR“) (легитимни интереси на Администратора). Легитимният интерес на Администратора е да гарантира сигурността на услугите си, непрекъснато подобряване на продуктите на Администратора и да извършва статистически изследвания.

5.2 В случай на данни, обработвани с цел персонализиране на показваното съдържание и реклами, измерване на ефективността на рекламите и съдържанието и получаване на информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание, правното основание за обработването на вашите лични данни е член 6, параграф 1, буква а) от GDPR – вашето доброволно съгласие.

5.3 Правното основание за изпращане на бюлетина също е вашето доброволно съгласие.

 1. Изискване за предоставяне на данни
  6.1 За целите на управлението на ботове и злоупотреби в рамките на услугите на Администратора, за статистически измервания и подобряване на услугите на Администратора, обработването на лични данни е необходимо, за да се гарантира високо качество на услугите на Администратора. Несъбирането на вашите лични данни за тези цели може да възпрепятства надлежното предоставяне на услугите.

6.2 В случай на данни, обработвани с цел персонализиране на показваното съдържание и реклами, измерване на ефективността на рекламите и съдържанието и получаване на информация за получателите, които са гледали реклами и съдържание, тези данни няма да бъдат събирани без вашето изрично съгласие.

6.3 Предоставянето на лични данни за маркетингови цели (бюлетин) е доброволно.

 1. На кои получатели ще бъдат прехвърлени вашите лични данни?
  7.1 Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на субекти, които обработват лични данни по искане на Администратора, включително доставчици на ИТ услуги и маркетингови агенции, при условие че тези субекти обработват данни въз основа на договор с Администратора и само в съответствие с указанията на Администратора.

7.2 При условие че предоставите своето изрично съгласие, вашите лични данни могат също така да бъдат прехвърлени на други субекти, които анализират уеб трафика и персонализират показваното съдържание и реклами и измерват ефективността на рекламите и съдържанието.

7.3 Вашите данни могат да бъдат прехвърлени и на субекти, упълномощени да ги получават съгласно приложимото законодателство, напр. правоприлагащи органи, ако е направено съответно искане от органа на подходящото правно основание (напр. за целите на текущо наказателно производство).

7.4 Уебсайтовете на Администратора могат да използват т. нар. социални плъгини за социални медии като Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. С използването на функциите, предлагани от тези плъгини, можете да препоръчате конкретно съдържание или да го споделите в дадена социална мрежа. Не забравяйте, че при използване на тези плъгини вие обменяте данни между вас и дадената социална мрежа. Администраторът не обработва тези данни, нито е наясно какви данни се събират. Затова ви препоръчваме да прочетете условията за ползване и политиките за поверителност, прилагани от собствениците на такива социални медии, преди да използвате плъгина.

 1. Прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство
  Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети страни извън Европейското икономическо пространство. Данните могат да бъдат прехвърляни например на компаниите от Google Group въз основа на Декларация за защита на личните данни, в която Google декларира, че спазва принципите, определени от Министерството на търговията на САЩ съгласно Рамката на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и Рамката на Щита за личните данни в отношенията между Швейцария и САЩ, които уреждат събирането, използването и съхранението на лични данни съответно от държавите членки на ЕС и от Швейцария.

Ако използвате нашите инструменти за набиране на персонал, данните могат да бъдат прехвърлени и към компаниите от SAP Group, чиито услуги и системи използваме в процеса на набиране на персонал.

Данните ще бъдат прехвърлени на други субекти само ако те предоставят подходящи гаранции и при условие че са налични ефективни средства за правна защита по отношение на личните данни.

 1. Какви са вашите права по отношение на обработването на личните ви данни?
  Имате следните права, свързани с начина, по който обработваме вашите лични данни:

правото на достъп до данните ви, включително получаване на копия от тях,
правото на коригиране на данни,
правото на изтриване на данни (при определени ситуации),
правото на подаване на жалба до надзорен орган, който се занимава със защитата на личните данни,
правото на ограничаване на обработването. Доколкото вашите данни се обработват въз основа на съгласие или като част от предоставяната услуга (данните са необходими за предоставянето на услугата), вие можете допълнително да упражнявате следните права: правото на оттегляне на съгласие, доколкото те се обработват на това основание. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне,
правото на преносимост на данните, т.е. да получавате вашите лични данни от Администратора в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Вие също имате право да предавате тези данни на друг Администратор.
За да упражните тези права, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на: iodo@pepco.eu.

 1. Бисквитки
  10.1 Когато използвате уебсайтовете на Администратора, запазвате анонимност, докато не решите друго. Информацията, включена в системните логове, които произтичат от общите правила за интернет връзки (например IP адрес), се използва от уебсайтовете на Администратора за технически цели, свързани с администрирането на сървъра. Освен това IP адресите се използват за събиране на обща, статистическа демографска информация (напр. регионът, от който се осъществява връзка).

10.2 Вашият уеб браузър може да съхранява текстови файлове („бисквитки“) на вашия компютър. Бисквитките съдържат информация, необходима за правилното функциониране на уебсайта, по-специално в областите му, за които се изисква разрешение.

10.3 Уебсайтовете на Администратора съхраняват бисквитки на компютрите на потребителите за следните цели:

за по-добро приспособяване на уебсайтовете към нуждите на потребителите, напр. за да се покаже списък с магазини във вашия район;
за създаване на статистически данни за посетителите;
за представяне на онлайн реклами със съдържание, което е най-подходящо за интересите на потребителя.
10.4 В зависимост от продължителността на живота на бисквитките и други подобни технологии използваме два основни вида бисквитки:

сесийни бисквитки – временни файлове, съхранявани на крайното устройство на потребителя, докато той не излезе, не напусне уебсайта и приложението или не деактивира софтуера (уеб браузъра);
постоянни бисквитки – съхраняват се на крайното устройство на потребителя за периода, посочен в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити от потребителя.

10.5 В зависимост от предназначението, използвано от бисквитките и други подобни технологии, използваме следните видове:

файлове, използвани за гарантиране на сигурност, напр. за управление на злоупотребите
бисквитки за ефективност – позволяват събиране на информация за начина, по който се използват уебсайтовете;

Име Доставчик Цел Продължителност
rc::a Google Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Постоянен
rc::c Google Тази бисквитка се използва за разграничаване между хора и ботове. Сесия
test_cookie Google Използва се за проверка дали браузърът на потребителя поддържа бисквитки. 1 ден
CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 години
pepco_cookies Pepco Използва се за установяване дали посетителят е приел маркетинговата категория в банера за бисквитки. Тази бисквитка е необходима за съответствието на уебсайта с GDPR. 1 месец

функционални бисквитки – позволяват „запомняне“ на избраните от потребителя настройки и персонализиране на потребителския интерфейс, напр. по отношение на избран език или региона, където е базиран потребителят, размер на шрифта, оформление на уебсайта и др.;

Име Доставчик Цел Продължителност
YSC YouTube Регистрира уникален идентификатор, за да поддържа статистика за това какви видеоклипове от YouTube е видял потребителят. Сесия
_ga Google Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. 2 години
_gat Google Използва се от Google Analytics за намаляване на скоростта на заявки. 1 ден
_gid Google Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистически данни за това как посетителят използва уебсайта. 1 ден
collect Google Използва се за изпращане на данни за устройството и поведението на посетителя. Сесия
_dc_gtm_ Google За съхраняване на броя заявки за услуги. 1 минута
AMP_TOKEN Google За съхраняване на уникален потребителски идентификатор. 30 секунди до 1 година
__utma Google Използва се за разграничаване на потребители и сесии. 2 години
__utmt Google Използва се за дроселиране на скоростта на заявка. 10 минути
__utmb Google Използва се за определяне на нови сесии/посещения 30 минути
__utmz Google Съхранява източника на трафик или кампанията, която обяснява как потребителят е достигнал до вашия сайт. 6 месеца
__utmv Google Използва се за съхраняване на персонализирани променливи данни на ниво посетител. 2 години
OTZ Google Предоставя обобщен анализ на посетителите на уебсайта. 14 дни

рекламни бисквитки – позволяват предоставянето на рекламно съдържание, което е по-добре съобразено с интересите на потребителите; уебсайтовете използват пренасочване (ретаргетинг), което е форма на онлайн маркетинг. Това позволява на нашите партньори да показват реклами на потребителите въз основа на техните взаимодействия с уебсайта, напр. на потребителите, които са преглеждали информация за облекло на уебсайта, може да се визуализира реклама, представяща разгледаните продукти при използване на други уебсайтове.

статистически – използвани за създаване на статистика на уебсайтове и приложения.

Име Доставчик Цел Продължителност
_gac Google За съхраняване и проследяване на обхвата на аудиторията. 90 дни
_gcl Google За съхраняване и проследяване на реализациите. Постоянен
c_user Facebook За съхраняване на уникален потребителски идентификатор. 30 дни
presence Facebook Използва се, за да съдържа състоянието на чат на потребителя. Сесия
_js_datr Facebook За съхраняване на потребителските предпочитания. 2 години
_fbc Facebook За съхраняване на последното посещение. 2 години
fbm* Facebook За съхраняване на подробности за акаунта. 1 год
xs Facebook За съхраняване на уникален идентификатор на сесията. 3 месеца
wd Facebook За съхраняване на размерите на прозореца на браузъра. 1 седмица
fr Facebook Използва се за пренасочване и показване на реклами. 3 месеца
act Facebook За съхраняване на влезли потребители. 90 дни
_fbp Facebook За съхраняване и проследяване на посещенията в уебсайтове. 3 месеца
LOGIN_INFO YouTube Позволява проследяване на гледания на видеоклипове в YouTube. От 6 месеца до 10 години
PREF YouTube За съхраняване на потребителските предпочитания. 8 месеца
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube За оценка на честотната лента на потребителите на страници с интегрирани видеоклипове в YouTube 179 дни
APISID Google За персонализиране на рекламите.
SID Google Помага за предотвратяване на измами и неоторизиран достъп. 2 години
AID Google Използва се за свързване на потребителски данни между устройства, координиране на рекламите и измерване на преобразуването. 2 години
NID Google За съхраняване на информация за посетителите и персонализиране на рекламите. 6 месеца
IDE Google Използва се от Google DoubleCLick за регистриране на взаимодействието с потребителите и измерване на ефективността на рекламите. 1 година
SAPSID Google За съхраняване на информация за посетителите и персонализиране на рекламите. 2 години
HSID Google Помага за предотвратяване на измами и неоторизиран достъп. 2 години
VSC YouTube Позволява проследяване на гледания на видеоклипове в YouTube. Сесия
remote_sid YouTube Позволява проследяване на гледания на видеоклипове в YouTube. Сесия
llbcs YouTube Позволява проследяване на гледания на видеоклипове в YouTube. Сесия
wide YouTube Позволява проследяване на гледания на видеоклипове в YouTube. Сесия

10.6 Можете да определите настройките на вашия браузър, за да предотвратите съхраняването на бисквитки на твърдия диск на вашия компютър, по-специално бисквитките, използвани за маркетингови цели. Можете също така напълно да деактивирате съхранението на бисквитки на твърдия диск на вашия компютър в браузъра ви.

10.7 Можете да намерите повече информация за бисквитките и други технологии на: wszystkoociasteczkach.pl или в раздел „Помощ“ от менюто на вашия уеб браузър.

 

Защо си струва да купувате в Pepco?

Винаги близо до вас 

Повече от 60 магазина в цялата страна. Винаги сме близо до Вас.

Винаги ниски цени

В Pepco ще намерите всичко необходимо на ниски цени

Богат избор

В Pepco ще намерите широк асортимент от продукти за себе си, за Вашето семейство и за Вашия дом

Купувайте с увереност

Имате право на 30 дни за връщане на стоките във всеки магазин в страната