Любими

Моят магазин

0

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№.)
1. ЛПС (продуктов, типов, партиден, или сериен номер): Ear-Plugs,
JY030(PLU600519/SKU861173), 20231019
2. Име и адрес на производителя и, когато е приложимо, на неговия упълномощен
представител: Guangzhou Junyue Foam Earplug Co.,Ltd.
Адрес: No.68 of Jiutangxi Road, Guanxi Village, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou City
Guangdong 510812 China.
3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:
Guangzhou Junyue Foam Earplug Co.,Ltd.
4. Предмет на декларацията: Ear-Plug/JY030(PLU600519/SKU861173)
5. Предметът на декларацията, описан в точка 4, отговаря на съответното законодателство на
Съюза за хармонизация:
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2016 година
относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета6.
6. Позоваване на съответните използвани хармонизирани стандарти, включително датата на
стандарта, или позоваване на другите технически спецификации, включително датата на
спецификацията, по отношение на които се декларира съответствие:
 EN 352-2:2020
7. Когато е приложимо, нотифицираният орган BSI Group The Netherlands B.V., John M. извършиЕС изследване на типа (модул B) и издаде сертификат за ЕС изследване на типа CE761417
8. Когато е приложимо, към ЛПС е приложена процедурата за оценяване на съответствието
съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството (модул D) …
под надзора на нотифицирания орган BSI Assurance UK Limited, UKCA-Approved body number
0086.
CE-Approved body number 2797.
9. Допълнителна информация: certificate number: UKCA757574, certificate number: CE757571.
Подписано за и от името на: Guangzhou Junyue Foam Earplug Co.,Ltd.
2024-4-16

Сподели:

Защо си струва да купувате в Pepco?

Винаги близо до вас 

Повече от 60 магазина в цялата страна. Винаги сме близо до Вас.

Винаги ниски цени

В Pepco ще намерите всичко необходимо на ниски цени

Богат избор

В Pepco ще намерите широк асортимент от продукти за себе си, за Вашето семейство и за Вашия дом

Купувайте с увереност

Имате право на 30 дни за връщане на стоките във всеки магазин в страната