Моят магазин
LOADER
Меню
Продукти

Промоционалната кампания се провежда в периода от 23.04.2023 до 29.04.2023 или до изчерпване на количествата от продуктите, които са включени в Промоционалната кампания (наричан по-долу „Период на Промоционалната кампания“).

5. Промоционалната кампания включва продукти, които се продават в Магазините на ПЕПКО и са посочени в Приложение № 2, с изключение на продуктите, посочени в Приложение 3.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ